.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Για να κλείσετε ραντεβού στα Τακτικά Πρωινά- Απογευματινά Ιατρεία τηλεφωνήστε ΜΟΝΟ στο 

14970 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 π.μ. - 5.00 μ.μ.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δείτε τα τηλέφωνα και τις ώρες για ραντεβού με τα εργαστήρια

Περισσότερα...

Συνδεση

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, με αρ. διακ. 2017-040/Σ, σχετικά με την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, CPV:15000000-8, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.146,43€, συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014

Attachments:
Download this file (ODIGIES.pdf)ODIGIES.pdf[ ]240 kB
Download this file (PARARTIMA II. TEYD.doc)PARARTIMA II. TEYD.doc[ ]110 kB
Download this file (PROSKLISI TROFIMON.pdf)PROSKLISI TROFIMON.pdf[ ]431 kB

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με CPV 90524100-7, ΠΠΥΦΥ 2014,  για τις ανάγκες του  Γ.Ν.Θ.“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 89.999,89€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Attachments:
Download this file (PROSKLISI.pdf)PROSKLISI.pdf[ ]501 kB
Attachments:
Download this file (file(89).pdf)file(89).pdf[ ]177 kB