.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι οι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 14444 την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα και από ώρα 9πμ.

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επίσης μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω διαδικτύου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα ellinikanosokomeia.gr .

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δείτε τα τηλέφωνα και τις ώρες για ραντεβού με τα εργαστήρια

Περισσότερα...

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Λίστα χειρουργείων 

Συνδεση χρηστων νοσοκομειου

ΕΟΜ

GDPR

Βάζετε ως πρόθεμα το 2313 304 και στη συνέχεια τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Τα τηλέφωνα του ΓΝΘ Άγιος Παύλος αναλυτικά είναι τα παρακάτω:

Τηλεφωνικό Κέντρο

400
" 401
Θυρωρείο Α-Εργατες  
Θυρωρείο Β-Φυλακες 454
Υποδοχή-Πληροφορίες 409
Διοικητής  
Γραμματεία Διοίκησης 445
" 446
Αναπληρώτρια Διοικήτρια 591
Γραμματεία Υποδιοίκησης 754
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 666
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών - Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας 469
Γραφείο Εκπαίδευσης 449
Διοικητική Διευθύντρια  639
Διοικητική Υποδιευθύντρια 625
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας  
Γραμματεία Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας 561
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 560
Γραμματεία Διευθυνσης Ν.Υ 606
Τομεάρχης Εργαστηρίων 417
Τομεάρχης Παθολογικού 418
Τομεάρχης Χειρουργικού 419
Βιβλιοθήκη-Επιστημονικό Συμβούλιο 506
Τμήμα Πληροφορικής  
Προϊστάμενος Πληροφορικής 459
Γραφείο Πληροφορικής 604
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Προϊσταμένη 420
Αδειών              480
Ιατρικό 439
Λοιπό προσωπικό   439 
" 421
Πρωτόκολλο        422
" 423
Προϊστάμενος Πληροφορικής 459
Γραφείο Πληροφορικής Εργαστήριο 604
Τμήμα Οικονομικού  
Προϊστάμενος Οικονομικού 430
Προϊστάμενος Οικονομικής Υπ. FΑΧ 458
Γραφείο Μισθοδοσίας 462
" 761
Διαχείριση  415
Διαχείριση Συλλογή 463 - 441
Διαχείριση Αποθήκη 483
Αποθήκη Γραφικής Ύλης 747
Γραφείο Προμηθειών 461
" 464
" FΑΧ 452
Ταμείο 450
Ταμείο FΑΧ 451
Λογιστήριο   457-489
Μητρώο Δεσμεύσεων 456
" FAX 457
Γραφείο Μισθοδοσίας 586 - 462
" 466 - 736
Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού  
Γραφ. Επιστασίας 498
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 449
Πλυντήρια Σιδερωτήρια 427
Τμήμα Διατροφής  
Προϊσταμένη 605
Γραφ. Διαχείρησης τροφ. 426
Μαγειρεία 428
Τραπεζαρία 429
Γραφείο Κίνησης Ασθενών  
Προισταμένη Γραφείου Κίνησης 587
Γραφείο Κίνησης 412 - 413
"    FΑΧ 588
Γραφείο Νοσηλείων 587
Αρχείο 448
Γραμματεία Εξωτερικών και Επειγόντων Περιστατικών
Προϊστ. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 758
Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  
Υποδιευθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 410
Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας 411
Προϊστ. Βιοϊατρικού 742
Γραμμ. Τεχν. Υπηρ. 589
Μηχανικός Τ.Υ. 744
Ηλεκτρονικοί 499
Συνεργείο 440
Μηχανοτεχνίτες 747
Ξυλουργείο 441
Σωματείο 468
Αποστείρωση 425
Κοινωνική λειτουργός 561
Ψυχολόγος 453
Διευθ.Φαρμακείου 470
Φαρμακείο 471-472
Αναπλ.Προϊστ. Εργαστ. Τομέα (πλην ιατρών) Διαχειριστής Διαγνωστικών 623
Εκκλησία 553
Παθολογική Κλινική  
Διεύθυνση Παθολογικής Κλινικής 530
Προϊσταμένη 535
Γραφείο Αδελφών 534
Επιμελητές 531
" 532-533
Γραφείο Ειδικευομένων 536-537
Μονάδα Ύπνου  
Μονάδα Ύπνου 538
Υπεύθυνη Μον Ύπνου 539
Εργ αθηρ/σης 620
Θαλ. Μον. Ύπνου (Π) 653
Ιατρός Πνευμονολόγος 740
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας  
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 583
Νοσηλ. Μεσ/κης Αναιμίας 607
Γραφείο Ενδ.Λοιμώξ. 746
Καρδιολογική Κλινική  
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής 520
Προϊσταμένη 525
Γραφείο Αδελφών 524
  " Επιμελητών 521
  "      "  522
Γραφείο Ειδικευομένων 526
Καρδιολογικό Εργαστήρια 527
Στεφανιαία   507-508
  "  Εφημερείο 509
Νεφρολογική Κλινική  
Διεύθυνση Νεφρολογικής Κλινικής 562
Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 565
Νεφρολογική Κλινική 564
Γραφείο Ιατρών      563
" 729
Εξωτερ. Ιατρείο Νεφρολογικής 722
Γραφ ειδ Γιατρων 718
Τραπεζαρία ΜΤΝ 720
Νευρολογική Κλινική  
Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 663
Γραφείο Ιατρών 435
Προϊσταμένη 657
Στάση αδελφών     437
" 523
Εργ. Νευροφυσιολογίας 596
Εργαστήριο ΗΕΓ 618
Ιατροί Νευρολόγοι 556
Χειρουργική Κλινική  
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής 540
Προϊσταμένη/ Αδελφές 544
  "  Επιμελητές    541-542
  "  Ειδικευόμενοι 543
Ορθοπεδική Κλινική  
Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής 550
Γραφείο  Προϊσταμένη 555
  "  Αδελφές  554
  "  Επιμελητές 551
  "  Ειδικευόμενοι 552
Φυσικοθεραπευτήριο   2ος 566
   
Αναισθησιολογικό  
ΜΑΦ 570
ΜΑΦ Εργαστήριο 571
Χειρ/γεια Προισταμένη 548
Γραφείο Ιατρών 549
Δ/ντής Αναισ/λόγος   568
Προϊστ Αναισθησιολογικού 569
Γιατροί Αναισθ/γοι 519
Εφημερείο Ειδικ. Αναισθησιολογ 559
Οδοντιατρείο  
Διευθυντής Οδοντιατρικού 467
Προϊσταμένη Οδοντιατρικού 473
Ουρολογική Κλινική  
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 517
Προϊσταμένη 545
Γραφείο Ιατρών     676
" 694
Υπέρηχος 732
Ρευματολογική Κλινική  
Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής 510
Προϊσταμένη/Αδελφές 515
Γραφείο Ειδικευομένων  516
" 528
Ειδικοί Ιατροί    511
" 513
Ακτινολογικό Εργαστήριο  
Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου 477
Γραμματεία Ακτινολογικού 738
Γραφείο Ιατρών 475
Τεχνολόγοι 476
Γραφείο Γνωματεύσεων 478
Υπέρηχος 479
Αξονικός Τομογράφος Τεχνολόγοι 749
Γραφείο Ιατρών Αξονικού Τομογράφου 768
Μαγνητικός Τομογράφος Τεχνολόγοι 721
Μαγνητικός Τομογράφος Ιατροί 719
Μαστογράφος  484
Μαστογραφος  Γνωματεύσεις 739
Αιμοδυναμικο      674
" 734
Ακτινοφυσικος 498
Μικροβιολογικό Εργαστήριο  
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 776
Γραφείο Ιατρών 775
Γραφείο Ειδικευομένων 763
Διαχωρισμός 735
Ανασολογικό 737
Βιοχημικό  748
Αιματολογικό 769
Καλλιέργιες     766-767
Προϊσταμένη Μικροβιολογικού Εργ. 764
Γενική Ούρων 757
Αιμοληψίες 619
Αιματ/κό Δ/ντής 590
  "   Παρασκευαστές  
  "   Αναλυτής  592
Εφημερ.Ιατρ.Μικροβιολ. 595
Αιμοδοσία  
Διευθυντής Αιμοδοσίας 580
Εργ. Π/των Αιμοδ FAX 502
Προϊστ. Αιμοδ. 585
Αιμοληψίες 584
Εργ. Ανοσολογ. Ελέγχου Α 581
Εργ. Ιολογικού Ελέγχου Β 582
Τμήμα παραγ. Αίματος 731
Ιατρείο 730
Παθολογοανατομικό  
Διευθυντής Παθολογοανατομικού 431
Γραφείο Ιατρών 504
Παρασκευαστήριο 505
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας  
Διευθυντής ΜΕΘ 610-631
Γραφείο Ιατρών 611
Προϊσταμένη 613
Γραφείο Αδελφών 615
Κοιτώνες Ιατρών 612
Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου  
Διευθυντής ΜΥΠΙ 404
Εξ. Ιατρείο        405-406
Γραφείο Ιατρών 756
Γραφείο Αδελφών 407
Θάλαμοι       408
Κοιτώνες Ιατρών  
Κοιτώνες Χειρ/γων   572
" Επιμελ. Παθ/κής 573
" Ειδ/νοι Ορθ/κής 574
" Ρευματολόγοι 575
Κοιτώνες Ειδ/νοι παθολ. 576
Επιμελ.Καρδιολόγοι 577
" Επιμελ. Ορθοπεδικής 578
" Ακτινολόγοι 579
" Αναισθ/λογοι Ειδικ. 567
" Αναισθησιολόγοι 597 559
" Αιμοδοσίας  594
Σωματείο 468
Γρ. Ψυχολόγου 453
Φωτοτυπικό 469
Εμπύρετο 558
Γραφείο Τραυματιοφορέων 424
ΚΕΝ 760
ΤΕΠ  
Εφημερείο                           490
" 752
Υποδοχή 455
Προϊσταμένη             (και ΦΑΞ) 491
Εξεταστήρια Καρδιολογικό 616
            "        Ορθοπεδικό 492
            "        Χειρουργικό 493
            "        Παθολογικό 770
            "        Ουρολογικό / Νευρολογικό 668
Βραχείας Νοσηλείας 617
Θαλαμος Απομονωσης 442
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  
Προϊσταμένη Εξωτερικών Ιατρείων 460
" Νευρολογικό 618
" Ορθοπεδικό 434
" Χειρουργικό  492
" Ρευματολογικό 436
" Παθολογικό 438
" Δερματολογικο 616
" Καρδιολογικό 616
" Ουρολογικό 762
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.