.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Για να κλείσετε ραντεβού στα Τακτικά Πρωινά- Απογευματινά Ιατρεία τηλεφωνήστε ΜΟΝΟ στο 

14970 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 π.μ. - 5.00 μ.μ.

Συνδεση

ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΩΣΗΣ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10 % NBF ΤΩΝ 20ML

Attachments:
Download this file (Ω27046906Ι-ΤΟΟ.pdf)DOXEIA BIOPSIAS[ ]141 kB

Ανακοίνωση απόφασης για τον Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αρ. διακ. 2015-007. και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 23465 για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ» με CPV 33140000-3  του ΠΠΥΥ 2013 προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Attachments:
Download this file (DS B14.pdf)DS B14.pdf[ ]184 kB
Download this file (signed 7742-27-6-16.pdf)signed 7742-27-6-16.pdf[ ]93 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2016-007/Δ για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Attachments:
Download this file (2016_6_2_ARXEIA.zip)Αρχεία[ ]691 kB
Download this file (2016_6_2_diakiriksi.pdf)Διακήρυξη[ ]351 kB

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ" CPV42515000-3 ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:2016-015/ΣΠ

Attachments:
Download this file (file.pdf)filtra klimatistikon[ ]183 kB

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

Attachments:
Download this file (2016_5_27_diakiriksi.pdf)2016_5_27_diakiriksi.pdf[ ]530 kB

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά  για την ανάθεση σε προμηθευτή για επτά (7) μήνες της προμήθειας "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ" Προϋπολογισμού 105.00 με τον ΦΠΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το "ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ"

Attachments:
Download this file (2016_5_27_arxeia.zip)Αρχεία[ ]699 kB
Download this file (2016_5_27_diakiriksi.pdf)Διακήρυξη[ ]1813 kB

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με αριθ. 2016-013/ΣΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (BLADE SERVERS)»

Attachments:
Download this file (2016_5_23_servers.pdf)Διακήρυξη[ ]146 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ. 2015-013/Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια "ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ"

Attachments:
Download this file (2016_6_9arxeia.zip)Αρχεία[ ]695 kB
Download this file (2016_6_9diakiriksi.pdf)Διακήρυξη[ ]570 kB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ.   2016-009/Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ»

Attachments:
Download this file (2016_5_23_syntirisithalamou.pdf)Διακήρυξη[ ]553 kB