.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι οι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 14444 την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα και από ώρα 9πμ.

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επίσης μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω διαδικτύου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα ellinikanosokomeia.gr .

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δείτε τα τηλέφωνα και τις ώρες για ραντεβού με τα εργαστήρια

Περισσότερα...

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Λίστα χειρουργείων 

Συνδεση χρηστων νοσοκομειου

ΕΟΜ

GDPR

Η Νοσοκομειακή  Υπηρεσία Αιμοδοσίας  λειτουργεί  στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»  από το 1976.

   Καλύπτει τις ανάγκες σε αίμα του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος και των εξής Ιδιωτικών Κλινικών:

  • «Γένεσις» Euromedica 
  • «Αρωγή» Euromedica
  • «Θέρμη»

   Καλύπτει επίσης τις ανάγκες σε αίμα 45 πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία που μεταγγίζονται στη ΜΜΑ, η οποία συστεγάζεται με την Αιμοδοσία. 

  Επιπροσθέτως συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη επάρκειας σε αίμα σε εθνικό επίπεδο, λόγω του μεγάλου εθελοντισμού που την διακρίνει. (ανήκει στις αιμοδοσίες με υψηλή συλλογή  και είναι ανάμεσα στις πρώτες, πανελλαδικά, σε εθελοντικά συλλεγόμενο αίμα)

Διαθέτει τα εξής επιμέρους  τμήματα:

1)Ιατρείο αιμοδοτών

2)Τμήμα αιμοληψιών

3)Εργαστήριο ιολογικού ελέγχου

4)Εργαστήριο ανοσοαιματολογικού ελέγχου

5)Τμήμα κλασματοποίησης του αίματος(παραγώγων)

Στην Αιμοδοσίας επιτελείται: 

α) Η λήψη, ο εργαστηριακός έλεγχος , η συντήρηση και η διάθεση του αίματος.

β) Η κλασματοποίηση του ολικού αίματος για παρασκευή παραγώγων: Συμπυκνωμένων Ερυθρών(ΣΕ), Φρέσκου Κατεψυγμένου Πλάσματος (FFP), αιμοπεταλίων(PLT), λευκαφαιρεμένων ερυθροκυτταρων , πλυμμένων  ερυθροκυττάρων καθώς και κρυοκαθιζήματος.

γ) Ο προσδιορισμός ποικίλων κατά περίπτωση ερυθροκυτταρικών αντιγόνων στους αιμοδότες και σε μεταγγιζόμενους ασθενείς(συχνές και σπάνιες ομάδες αίματος). Η δοκιμασία συμβατότητας. Η διερεύνηση ασυμβατότητας, η διερεύνηση ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετιζόμενων με τη μετάγγιση αίματος, η διερεύνηση ανάπτυξης ερυθροκυτταρικών αυτό και αλλοαντισωμάτων και ο προσδιορισμός αυτών. 

 δ) Διαχείριση των θετικών στον εργαστηριακό έλεγχο αιμοδοτών(κλήση για επαναλήψεις, αποστολή κατά περίπτωση στο Πανεπιστήμιο για ειδικούς επιβεβαιωτικούς ελέγχους, παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς κατά περίπτωση, συμβουλευτική)

ε) Προσέλκυση-διατήρηση αιμοδοτών(ομιλίες, εκδηλώσεις,  βραβεύσεις κ.α). 

στ) Προγραμματισμός ομαδικών αιμοληψιών σε  ποικίλους εργασιακούς, πολιτιστικούς κ.α χώρους(εξορμήσεις) καθημερινές και αργίες.

ζ) Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού.

Το πρόγραμμα αιμοληψιών έχει ως εξής:

1.Αιμοληψίες από αιμοδότες εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αιμοδοσίας. 

Το ωράριο αιμοληψιών για το έτος 2016 έχει ως εξής : Καθημερινές: 8:30πμ-13:30μ.μ και 16:30μ.μ-19.30μ.μ 

2.Αιμοληψίες (προγραμματισμένες) από το Κινητό Συνεργείο (Εξορμήσεις) καθημερινές και αργίες 

Προσωπικό

Ιατροί :  Διευθυντής: 1

Επιμελητές Α: 2 

Noσηλευτές: 12

Tεχνολόγοι: 9

 

Επικοινωνία

Τηλ. 2313304584

 

Fax. 2310451482