.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι οι πολίτες για να κλείσουν ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, θα καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 14444 την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα και από ώρα 9πμ.

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Επίσης μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω διαδικτύου μπαίνοντας στην ιστοσελίδα ellinikanosokomeia.gr .

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Δείτε τα τηλέφωνα και τις ώρες για ραντεβού με τα εργαστήρια

Περισσότερα...

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Λίστα χειρουργείων 

Συνδεση χρηστων νοσοκομειου

ΕΟΜ

GDPR

  • Η οργάνωση του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου ξεκίνησε τον Μάιο του έτους 1989 και το Εργαστήριο τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η πρώτη ιστολογική έκθεση φέρει ως ημερομηνία την 9-10-1989. Το πρώτο έτος λειτουργίας (τελευταίο τρίμηνο 1989) διαγιγνώσκονται μόλις 249 περιστατικά προερχόμενα εξ ολοκλήρου από τις κλινικές και τα τμήματα του Αγίου Παύλου (Α+Β συγκρότημα). Στις αρχές του έτους 1990 το εργαστήριο ξεκινά τη μέθοδο της ανοσοϊστοχημείας. Από τον Ιανουάριο του έτους 2000 δέχεται όλα τα παρασκευάσματα  του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» έως την ίδρυση του δικού του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Στα τέλη του έτους 2011 ο αριθμός των παρασκευασμάτων αυξάνεται σημαντικά λόγω της συγχώνευσης με το Νοσοκομείο ΙΚΑ Παναγία.
  • Σήμερα το Εργαστήριο καλύπτει τις ανάγκες των κλινικών και τμημάτων του ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», της Χαλκιδικής, της Κατερίνης, της Γουμένισσας, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς (για μικρό χρονικό διάστημα δέχθηκε και το υλικό του Νοσοκομείου Καβάλας). Δέχεται επίσης πολλά παρασκευάσματα από ιδιωτικά ιατρεία (ΕΟΠΥΥ).
  • Στο Εργαστήριο πέραν των κλασσικών εκτελούνται ειδικές ιστοχημικές, ανοσοΐστοχημικές μέθοδοι καθώς και μέθοδοι ανοσοφθορισμού. Εκτελούνται ταχείες βιοψίες υλικών των κλινικών του Νοσοκομείου άλλα και του ΓΝ Πολυγύρου. Ο ετήσιος αριθμός παρασκευασμάτων (βιοψιών και χειρουργικών) ανέρχεται στα 4021 (το έτος 2015). 
  • Στο Εργαστήριο φυλάσσονται οι ιστολογικές εκθέσεις, τα πλακίδια και τα μπλοκ παραφίνης των ασθενών από ιδρύσεως του Εργαστηρίου (1989-2016).
  • Το Εργαστήριο στεγάζεται στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου και διαθέτει πέντε λειτουργικούς χώρους και συγκεκριμένα Γραφείο Διευθύντριας, Γραφείο Ιατρών, χώρο μακροσκοπικού και ταχειών βιοψιών, χώρο παρασκευαστηρίου και κοινό χώρο γραμματείας και ανοσοϊστοχημείας. Διαθέτει επίσης τρεις ανεξάρτητους μικρούς αποθηκευτικούς χώρους σε δύο από τους οποίους φυλάσσεται το αρχειακό υλικό.
  •  Σήμερα το προσωπικό του Εργαστηρίου  στελεχώνεται από 3 ιατρούς, 3 τεχνολόγους και 2 βοηθούς εργαστηρίων.

 

Ιατρικό Προσωπικό

Συντονίστρια Διευθύντρια Dr. Πατσιαούρα Καλλιόπη
Διευθυντής  Καμάς Αθανάσιος
Επικουρικός/Παθολογοανατόμος  Τζιγκαλίδης Θεόδωρος

 

Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων     

Υπεύθυνη Καλογέρου Μαρία
  Ακριτίδου Δέσποινα
  Ζαλίδα Όλγα

 

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Γκοσποδίνη Αναστασία
Πανάκα Φανή
  • Οι ιατροί εκτελούν όλες τις εργασίες της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή μακροσκοπική παρασκευή υλικών, μικροσκόπηση, αξιολόγηση ειδικών τεχνικών, διάγνωση και σύνταξη ιστολογικής έκθεσης.
  • Είναι ενεργά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής και των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας της, καθώς και μέλη άλλων Επιστημονικών Εταιρειών, Ελληνικών και Διεθνών. Συμμετέχουν ενεργά στα αντίστοιχα ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα. Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα κλινικών και τμημάτων τόσο του Νοσοκομείου μας όσο και άλλων Νοσοκομείων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Εργαστήριο εκπαιδεύονται φοιτητές των Εργαστηρίων των ΤΕΙ. Στο εργαστήριο έγινε και ολοκληρώθηκε πτυχιακή εργασία φοιτήτριας Βιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Εργαστήριο συμμετέχει σε πρόγραμμα ποιοτικού εξωτερικού ελέγχου (EQA) των LABQUALITY UKNEQAS (φορέα που ελέγχει και τα εργαστήρια του ΕΣΥ του Ηνωμένου Βασιλείου) για εξειδικευμένες τεχνικές ανοσοϊστοχημείας.
  • Οι τεχνολόγοι και οι παρασκευάστριες πέραν των κλασσικών  καθηκόντων τους εκτελούν χρέη γραμματειακής υποστήριξης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διευθύντρια          τηλ.2313304431    email: managemedical.agpavlos@n3.syzefxis.gov.gr

                                                                        managepathan@agpavlos.gr

Ειδικοί ιατροί        τηλ.2313304504   

Τεχνολόγοι           τηλ.2313304505