.

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάση του Ν.3868/10, αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη (Γ.Υ.Π.), υπαγόμενο απευθείας στον Αντιπρόεδρο.

Οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας έχουν σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο καλά ενημερωμένος ασθενής είναι σε θέση να επικοινωνήσει καλύτερα με Ιατρούς, Νοσηλευτικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αποτελεσματικότερη περίθαλψη του.

Στο ισόγειο του Νοσοκομείου μας, λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, όπου μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς ( νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και οι συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις η καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Όλες οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζόμενων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Η γνώμη σας έχει αξία. Γι αυτό το λόγω παρακαλούμε να συμπληρώνετε τα ερωτηματολόγια που σας διανέμονται σε κάθε Τμήμα στο οποίο νοσηλεύεστε αλλά και στο Γραφείο πληροφοριών, στην είσοδο του Νοσοκομείου και στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη. Για τους εξωτερικούς ασθενείς υπάρχουν ερωτηματολόγια στα Τ.Ε.Π. και στα Τ.Ε.Ι. .