Μετά από προσπάθειες ετών, πραγματοποιήθηκε η επιδιόρθωση και η ανακαίνιση των Χειρουργείων του Νοσοκομείου. Κατόπιν των συνεχόμενων προσπαθειών και ενεργειών της Διοίκησης του Νοσοκομείου και των λοιπών φορέων του Υπουργείου Υγείας, το έργο επιχορηγήθηκε με το ποσό των 44.500,00€ από το Υπουργείο Υγείας και την Διοίκηση της 4η Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης. Για την εκτέλεση του υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ανέλαβε και την πραγματοποίηση του έργου. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 18-06-2019 και στις 21-08-2019 τα Χειρουργεία παραδόθηκαν ανακαινισμένα και σε πλήρη λειτουργία. Με την αποπεράτωση του έργου δημιουργήθηκαν σύγχρονα Χειρουργεία με τα οποία εξασφαλίζεται η καλύτερη λειτουργικότητα τους, η άνεση και η προστασία των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου.