Ένα αίτημα χρόνων έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που ταλαιπώρησε το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, έκλεισε οριστικά με την εγγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο Καλαμαριάς.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ιδρύθηκε το 1985 με το ΠΔ 322/31-5-85 (ΦΕΚ 115/Α΄/1985), με το οποίο συγχωνεύθηκαν το ‘’Α’ Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης’’ και το ‘’Νοσοκομείο ΙΚΑ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ Θεσσαλονίκης’’ και μετατράπηκαν στο ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ‘’Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΥ, χωρίς ωστόσο να ληφθεί παράλληλα μέριμνα για την μεταβίβαση του οικοπέδου και των κτιρίων στο νέο ΝΠΔΔ.

Η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας εμπόδιζε το Νοσοκομείο να προχωρήσει στην έκδοση οικοδομικών αδειών από το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου Καλαμαριάς. Οποιαδήποτε επέκταση ή ανακατασκευή των κτιριακών του εγκαταστάσεων, συμμετοχή σε ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως και η ανέγερση της νέας πτέρυγας 200 κλινών που προβλέπεται στη ρυθμιστική μελέτη του Νοσοκομείου, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν.

Με τις συνεχείς προσπάθειες της Διοίκησης του Νοσοκομείου, λοιπών φορέων της τοπικής κοινωνίας, του Γρ. του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και του Υπουργείου Υγείας εντάχθηκε στο Ν. 4530 στις 30-3-2018 (ΦΕΚ 59/Β΄/2018) νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το οικόπεδο και τα επ’ αυτού κτίσματα περιέχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Μετά την δημοσίευση του Ν. 4530/2018 και έκδοση της υπ΄ αρ. Α4δ/Γ.Π.οικ 43116/5-6-2018 Διαπιστωτικής Πράξης, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προχώρησε σε μια σειρά απαιτούμενων ενεργειών όπως η τροποποίηση της Πράξης Εφαρμογής του δήμου Καλαμαριάς και τελικά στις 19/7/2019 ολοκληρώθηκε η καταχώριση των τίτλων ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς.

Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση της ρυθμιστικής μελέτης του Νοσοκομείου και την δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου στην ανατολική Θεσσαλονίκη.