Συνοπτικός διαγωνισμός με αρ. διακ. 2017-016/Σ, σχετικά με την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» CPV: 50421200-4, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που στεγάζεται στο ΠΕΔΥ Τούμπας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014

Attachments:
Download this file (IPEFTHINI DILOSI.doc)IPEFTHINI DILOSI.doc[ ]111 kB
Download this file (ODIGIES.pdf)ODIGIES.pdf[ ]240 kB
Download this file (PROSKLISI.pdf)PROSKLISI.pdf[ ]278 kB