1. Τακτική εισαγωγή ( σε ημέρες εκτός Γενικής Εφημερίας )

Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει γίνονται μόνο προγραμματισμένες εισαγωγές από τα Τακτικά ιατρεία. Το εισιτήριο το παίρνει ο ασθενείς μετά την εξέτασή του από τον Ιατρό που κάνει τα Πρωινά η Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία, και με αυτό γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης. Ο ασθενής πρέπει να έχει μαζί του το Βιβλιάριο Υγείας.

2. Επείγουσα εισαγωγή (σε ημέρες Γενικής Εφημερίας )

Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται από τον Ιατρό που εφημερεύει στο εκάστοτε Ιατρείο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.). Εάν κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο, τότε ο Ιατρός εκδίδει το εισιτήριο. Με το εισιτήριο αυτό γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης. Ο ασθενής εάν αυτό είναι εφικτό να έχει μαζί του το Βιβλιάριο Υγείας η το προσκομίζουν οι συγγενείς του την επόμενη ημέρα στο Γραφείο Κίνησης.

3. Διαδικασία εξιτηρίου

Μετά το πέρας της νοσηλείας του ασθενούς, ο θεράπων Ιατρός ετοιμάζει και υπογράφει το έντυπο Εξιτηρίου. Το έντυπο του εξιτηρίου μαζί με το Συνταγολόγιο Φαρμάκων (μόνο σε ορισμένα Ταμεία), πηγαίνουν στο Γραφείο Κίνησης όπου και γίνεται η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων με το Βιβλιάριο Υγείας η για τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες του νοσηλευθέντα (εφόσον δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό του φορέα).