Το τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων και του δικτύου δεδομένων του Νοσοκομείου. Υποστηρίζει το σύνολο των χρηστών σε επίπεδο εφαρμογών, αλλά και εξοπλισμού πληροφορικής.

Αποτελείται από τους:

 

Κοκκαλίδη Δημοσθένη

Προϊστάμενο, Πληροφορικό ΠΕ

 

Μελίτο Αθανάσιο

Πληροφορικό ΠΕ

 

Συγγούρογλου Μαργαρίτα

Προσωπικό Η/Υ ΤΕ

 

Χαραλαμπίδη Παναγιώτη

Προσωπικό Η/Υ ΔΕ

 

Γεώργιο Γραμματικόπουλο

Προσωπικό Η/Υ ΔΕ