Γενικά για την υπηρεσία 

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Νοσοκομείου συνδράμει καθοριστικά στην πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου υλοποιώντας και υποστηρίζοντας τους στόχους ανάπτυξής του που τίθενται από τη Διοίκηση. Επίσης υποστηρίζει την ποιοτική και αξιόπιστη παροχή νοσηλευτικής φροντίδας των ήδη λειτουργούντων κλινικών ταυτόχρονα με το σχεδιασμό των προϋποθέσεων για επιτυχή έναρξη των νέων κλινικών και μονάδων.

ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Φροντίδας, σε ασθενείς  που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, σ’ αυτούς που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στα Εξωτερικά Ιατρεία  σύμφωνα με τις αρχές, τη μεθοδολογία της νοσηλευτικής επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.
 • Η εξασφάλιση ετοιμότητας σε όλους τους νοσηλευτικούς τομείς του Νοσοκομείου για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων.
 • Η στελέχωση των νοσηλευτικών τομέων, με βάση τους διεθνείς καθιερωμένους δείκτες στελέχωσης και τον οργανισμό του νοσοκομείου.
 • Η άσκηση αποτελεσματικής νοσηλευτικής διοίκησης νοσηλευτικών τομέων, καθώς επίσης, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας.
 • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων για απόκτηση εμπειριών νοσηλευτικής κατάρτισης, η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και  η υποστήριξη προγραμμάτων κλινικής εμπειρίας.
 • Η συμμετοχή της σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα του Νοσοκομείου.
 • Η από κοινού συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου.
 • Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων.

Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Στο Σχήμα παρατίθεται το οργανόγραμμα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όπως λειτουργεί σήμερα το οποίο ακολουθεί τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας.

 Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις ( 3 ) τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. 

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα

Είναι στελεχωμένη απο νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών Π.Ε , 

Τ.Ε, Δ.Ε και  Βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό που αποτελείται από 23 νοσοκόμους – τραυματιοφορείς και 10 βοηθούς θαλαμών   Δ.Ε. και Υ.Ε κατηγοριών. 

Σημείωση 1. επικαιροποίηση: Φεβρουάριος 2016 (από Γραμ. της  ΔΝΥ)

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Αθανασιάδου Ελισάβετ ΜSc

Τομεάρχης Παθολογικού: Παναγιωτοπούλου Αγγελική

Τομεάρχης Εργαστηριακού: Παταράκα Μριάνθη ΜSc

Τομεάρχης Χειρουργικού: Χήτα Βασιλική ΜSc

 

Διακρίνονται τρεις (3) Νοσηλευτικοί Τομείς.

Παθολογικός Τομέας

 • Παθολογική κλινική προϊσταμένη: Βενετίδου Ελένη
 • *στα πλαίσια της κλινικής λειτουργεί Εργαστήριο Ύπνου υπεύθυνη: Μπαδινάκη Άννα  και Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας  υπεύθυνη :Παπαζαχαρία Μαρία
 • Καρδιολογική κλινική προϊσταμένη:Τεκίδου Στελλα
 • * στα πλαίσια της κλινικής λειτουργεί εργαστήριο Αιμοδυναμικό  & Αναίμακτων  μεθόδων 
 • Στεφανιαία Μονάδα προϊσταμένη Πεχλεβάνης Απόστολος ΜSc
 • Ρευματολογική κλινική προϊσταμένη :Σπυριδοπούλου Μαρίνα
 • Μ. Τεχνητού Νεφρού προϊσταμένη: Φαλακίδου Σουλτάνα ΜSc
 • Νεφρολογική κλινική προϊστάμενος: Μπαδινάκη Ελένη ΜSc
 • Νευρολογική κλινική προϊσταμένη: Μαβίδου Αικατερίνη

 

Χειρουργικός Tομέας

 • Χειρουργική κλινικη προϊσταμένη : Μαυρίδης Ευστράτιος ΜSc
 • Ουρολογική κλινική  προϊσταμένη: Γιαμαλή Ελένη
 • Χειρουργείο προϊστάμενη : Μανανά Μαρία
 • * Αποστείρωση υπεύθυνη : Τσαμασιώτη Σοφία
 • Αναισθησιολογικό προϊσταμένη: Κορτσιμελίδου Τατιανή
 • ΜΜΑΦ προϊσταμένη : Αρμένη Παναγιώτα
 • Οδοντιατρείο προϊσταμένη: Σαριτζόγλου Αναστασία

 

Εργαστηριακός Τομέας

 • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προϊσταμένη: Ζαφειριάδου Ευμορφία ΜSc
 • Τ.Ε.Ι προϊσταμένη :Χαϊνοπούλου Θωμαΐς ΜSc
 • Τ.Ε.Π προϊσταμένη : Πανούση Στυλιανή
 • Ακτινολογικό τμήμα προϊσταμένη :Παυλίδου Δέσποινα
 • Μονάδα Υπερβαρικού Οξυγόνου προϊσταμένη: Τσομπανίδου Λεμονιά
 • Αιμοδοσία προϊσταμένη: Ζουρνατζή Σοφία ΜSc

 

Προτυποποιημένες Νοσηλευτικές Διαδικασίες & Κλινικά Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης