ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Δρ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ): ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, MSc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ): ΚΟΣΜΑΡΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Το ακτινολογικό εργαστήριο αποτελείται από τα εξής τμήματα:

ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ: Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σ/Κ και Αργιών) από τις 8.00πμ – 2.00μμ για τακτικά ιατρεία και από τις 8.00πμ – 8.00πμ (της επομένης) στις εφημερίες. Τηλ: 2313304476

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σ/Κ και Αργιών) μόνο με ραντεβού Τηλ: 2313304476

DEXA (ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ): Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σ/Κ και Αργιών) μόνο με ραντεβού Τηλ: 2313304476

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σ/Κ και Αργιών) μόνο με ραντεβού και στις Εφημερίες από τις 8.00πμ – 8.00πμ (της επομένης) Τηλ: 2313304749

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ: Λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σ/Κ και Αργιών) μόνο με ραντεβού Τηλ: 2313304721. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά τις ώρες 12.00 - 13.00 το πρωί.